Internetová stránka je venovaná práci s deťmi - turistike.

Turistiku v Polomke začali manželia Kohárovci spolu s učiteľmi Svaťom Bumbalom a Pavlom Návoyom. Postupne sa k nim pridávali manželia Petrovičovci, bratia Kubušovci a  hlavne nestor turistiky, pán František Maruškin (Perdoš).